برگزاری مسابقه کتابخوانی "اعتکاف نیکان " ویژه معتکفین مساجد


 برگزاری مسابقه کتابخوانی "اعتکاف نیکان " ویژه معتکفین مساجد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

تعداد بازدید: ۱۴۶۰

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

ه گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سربیشه ،در مورخ 21فروردین ماه 96مسابقه کتابخوانی "اعتکاف نیکان "ویژه معتکفین مساجد با همت اداره فرهنگ وارشا اسلامی شهرستان سربیشه وهمکاری ذبیزخانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان ،به تعداد 500جلد کتاب ،سوالات وپاسخنامه بین محل مراسم اعتکاف مساجد توزیع گردید .

- زمان تحویل پاسخنامه در پایان مراسم اعتکاف تحویل مسئول اعتکاف مسجد نمایند.

-در پاسخنامه باید نام ونام خانوادگی ؛نام مسجد اعتکاف وشماره تلفن همراهفبه صورت شفاف ودقیق قید گردد .

-اعلام نتایج مسابقه به صورت پیامکی ارسال خواهد شد .

می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای « برگزاری مسابقه کتابخوانی "اعتکاف نیکان " ویژه معتکفین مساجد »