برنده قرعه کشی اسفند ماه 95 کد#789* (echarge.ir)


 برنده قرعه کشی اسفند ماه 95 کد#789* (echarge.ir)

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

تعداد بازدید : ۴۷۵

نویسنده : ترنم یار مهربان خاوران

کد #789* هر ماه برای خریداران شارژ از این کد قرعه کشی برگزار می کند که جایزه آن 5 میلیون تومان پول نقد برای یک نفر می باشد.


ارسال نظر برای « برنده قرعه کشی اسفند ماه 95 کد#789* (echarge.ir)»