کتابخوانی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی ترویج شود


کتابخوانی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی ترویج شود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تعداد بازدید: ۱۱۴۲

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نصیری شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره رضوی در اردبیل تصریح کرد: ترویج کتاب و کتابخوانی به منزله ترویج دانایی و توسعه نیروی انسانی است.

وی افزود: ترویج مطالعه می تواند به کاهش خشونت و آسیب های اجتماعی منجر شده و زیبایی های جامعه را توسعه بخشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل با بیان اینکه آگاهی، توانمندی جامعه را ارتقا می دهد، ادامه داد: انتظار می رود تمامی آحاد جامعه نسبت به ترویج کتاب و کتابخوانی مشارکت داشته باشند.

وی با تاکید به ضرورت ترویج کتابخوانی در تمامی حوزه ها اضافه کرد: تنها با نشر آگاهی می توان جامعه ای سالم پرورش داده و از میزان آسیب ها کاست.

می پسندم (۴) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «کتابخوانی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی ترویج شود»