جمع خوانی کتب رده کودک مسابقه کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهید مطهری


جمع خوانی کتب رده کودک مسابقه کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهید مطهری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

تعداد بازدید: ۱۱۳۰

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی گناباد؛ همزمان با برگزاری مسابقه کتابخوانی جشنواره رضوی، اعضای کودک کتابخانه عمومی شهید مطهری با حضور در بخش کودک کتابخانه اقدام به جمع خوانی و سپس شرکت در مسابقه نمودند. دهقانی کتابدار کتابخانه عمومی شهید مطهری در جمع اعضای کودک کتابخانه ضمن معرفی مسابقه از آنان خواست مروج مسابقه مذکور در بین دوستان و همکلاسی هایشان باشند. در پایان این نشست حدود 10 نقاشی توسط اعضای حاضر به کتابخانه تحویل شد. صغیر مسئول کتابخانه ضمن تشکر از حاضران از آنان خواست مسابقه کتابخوانی جشنواره رضوی را به اعضای خانواده خود معرفی و از آنان دعوت کنند تا در مسابقه مذکور شرکت نمایند.

می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «جمع خوانی کتب رده کودک مسابقه کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهید مطهری»