ویژگی‌های دایه‌ی مناسب برای فرزند


ویژگی‌های دایه‌ی مناسب برای فرزند

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

تعداد بازدید: ۶۰۳

ثبت کننده: محسن یوسفی

در فرمایش گهرباری از امام على عمل آمده است: دایه را همان گونه انتخاب کنید که زنی را برای ازدواج انتخاب می کنید، زیرا دایه طبیعت کودک را تغییر می دهد.

- گاهی اتفاق می افتد که برخی از مادران، به هر علتی شیر ندارند یا شیر کمی دارند که کفاف حال نوزادشان را نمی کند. در این صورت مجبورند دایه بگیرند تا کودکشان از شیر او تغذیه کند.

- بنابراین باید در شیر دادن کودک و انتخاب دایه دقت شود تا بدین طریق آسیبی متوجه کودک نشود.

- مهم ترین ویژگی که دایه باید از آن برخوردار باشد، سلامت کامل، اخلاق پسندیده، برازندگی چهره و جسم و زیبایی ظاهری و معنوی است؛ زیرا تمام این خواص به وسیله ی شیر به شیرخوار انتقال می یابد.

- امروزه نیز بر آزمایش ایدز و سایر بیماری های عفونی و مرتبط با سیستم ایمنی تأکید می شود.

بدین ترتیب از شیر چند گروه، باید دوری جست:

۱) شیر شخصی که دیوانه، سبک مغز و یا احمق است.

۲) شیر شخصی که از راه نامشروع، باردار شده است.

۳) شیر شخصی که به کردار ناروا مبادرت می ورزد.

۴) شیر شخصی که خودش از طریق نامشروع، به دنیا آمده است.

۵) شیر شخصی که بیماری مسری دارد.

۶) شیر شخصی که در حال خشم و غضب به سر می برد.

۷) شیر شخصی که دارای جهان بینی الهی نیست و به خدا ایمان ندارد.

۸) شیر شخص شرور و ستم پیشه.

۹) شیر شخص بد زبان.

۱۰) شیر شخصی که از غذای حرام می خورد.

۱۱) شیر شخصی که آب ریزش چشم و ضعف بینایی دارد.

۱۲) شیر شخصی که زشت روی است.

۱۳) شیر شخصی که دشمن اهل بیت پیامبر است.

۱۴) شیر شخصی که در زندگی به مسائل بهداشتی توجهی نمی کند و به نظافت و طهارت اهمیت نمی دهد.

۱۵) شیر شخصی که الكل (مشروبات الکلی) مصرف می کند.

#ویژگی‌های دایه‌ی #نگهداری کودک #پرستار کودک #از شیر چه کسانی باید دوری جست؟
می پسندم (۱) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «ویژگی‌های دایه‌ی مناسب برای فرزند»