کتاب از نگاه بزرگان


کتاب از نگاه بزرگان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

تعداد بازدید: ۱۴۱۰

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

امیرالمؤمنین علی علیه السلام: هر کس با کتاب ها آرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلب نمی شود.

مقام معظم رهبری: در جامعه باید سنت کتابخوانی رواج پیدا کند و این کار بر عهده همه دستگاه هایی است که در این زمینه مسئولند. امروزه کتابخوانی و علم آموزی نه تنها یک وظیفه ملی بلکه یک واجب دینی است .

ویکتور هوگو: برای نابود کردن یک فرهنگ ، نیازی نیست کتاب ها را سوزاند؛ کافی است کاری کنید مردم آن ها را نخوانند .

شکسپیر: کتاب، بزرگترین اختراع بشر است .

انیشتن: افکار و اندیشه های انسان ، به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب، پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار بدهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد.

می پسندم (۲) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «کتاب از نگاه بزرگان»