تغییر و تمدید جشنواره زمستانه


تغییر و تمدید جشنواره زمستانه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

تعداد بازدید: ۱۱۶۴

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

به دلیل مشکلات بوجود امده برای عده ای از کاربران نحوه برگزاری جشنواره زمستانه تغییراتی ایجاد شد تا تمامی کاربران بتوانند، با یکدیگر رقابت شایسته ای داشته باشند،

امتیاز پاسخ صحیح تمام کاربران از ابتدای راه اندازی کمپ ایران تا کنون به امتیازاتشان افزوده شده است. برندگان براساس قرعه کشی انتخاب خواهند شد، در هر لحظه ای که کاربر 50 امتیاز کسب کند، در همان لحظه یک کد قرعه کشی به صورت اتوماتیک به او تعلق می گیرد.

قرعه کشی بین کد های تولید شده انجام خواهد شد.

به ترتیب اولویت انتخاب، براساس تعداد پاسخ صحیح به کاربران برنده جایزه هایی متفاوت به صورت زیر اهداء خواهد شد: برنده اول: به ازای هر سوال صحیح مبلغ ۵۰۰۰ ریال هدیه خواهد شد. برنده دوم: به ازای هر سوال صحیح مبلغ ۳۵۰۰ ریال هدیه خواهد شد. برنده سوم: به ازای هر سوال صحیح مبلغ ۲۰۰۰ ریال هدیه خواهد شد.

به عنوان مثال: برنده اول به ۷۰۰ سوال در این دوره زمانی پاسخ صحیح داده است، پاداش این کاربر ۷۰۰*۵۰۰۰ ریال می باشد، به این کاربر ۳۵۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد تعلق خواهد گرفت. مهلت شرکت در جشنواره زمستانه: ۲۵ فروردین 1396 روز بزرگداشت عطار نیشابوری

می پسندم (۶) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «تغییر و تمدید جشنواره زمستانه»