مسابقه کتابخوانی از غدیر تا اربعین


این مسابقه براساس کتاب«غدیر یادگار محمد» نوشته سیدابراهیم اعلایی، طراحی شده است.

برای مشاهده معرفی کتاب غدیر یادگار محمد اینجا کلیک کنید.

جوایز مسابقه:

نفر اول: پنجاه میلیون ریال

نفر دوم: سی میلیون ریال

نفر سوم: ده میلیون ریال

و 110 جایزه 1،100،000ریالی برای 110 نفر برنده بعدی

کل جوایز مسابقه 211 میلیون ریال می باشد.

مهلت شرکت در مسابقه: 24 آبانماه 98

برای دریافت کلید شرکت در مسابقه و خرید کتاب اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سوالات مسابقه کتابخوانی غدیر یادگار محمد اینجا کلیک کنید.


تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
مجموع جوایز: ۲۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱۱۳
نتیجه ارزیابی: ۴.۲۹۰۱

حامیان


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- مجید غفوری، جایزه: ۵۰۰۰۰۰۰ تومان

۲- رحیمه رسولی کندلجی، جایزه: ۳۰۰۰۰۰۰ تومان

۳- اعظم مومنی، جایزه: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

۴- عشرت خسروجردی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۵- محمد پاسبان، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۶- محمود مجیدی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۷- رضاخادمی قشلاق، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۸- rozan، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۹- علی مهرانپور، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۰- محمد علي ضيائي، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۱- محمدجعفر ملااحمدی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۲- مهناز غلامحسین زاده، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۳- قربان صحرائی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۴- سمیه، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۵- محمد امین بابایی ، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۶- الهام غفوری، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۷- عباس معین الدینی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۸- سحر مقدس معصوم آباد، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۹- غنچه صمدی خانقاه سفلی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۲۰- فرزانه شفیعی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۲۱- سارا فنجانچی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۲۲- فاطمه موحدی راد، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۲۳- محسن غلامحسین زاده، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۲۴- فاطمه شفیعی یوسف آباد، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۲۵- مهدی خراشاد، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۲۶- نادر نائینی فرد ، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۲۷- محمد خراشاد، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۲۸- عادل زعیم باشی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۲۹- y2--i0m، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۳۰- مهدی مسعودی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۳۱- علیرضا کیانی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۳۲- اکرم باقرزاده، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۳۳- مهین قربانی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۳۴- بهروز دارینی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۳۵- سمانه بهمن آبادی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۳۶- حامد وکیلی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۳۷- حسین آخرتی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۳۸- مومنی فر، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۳۹- عاطفه صانعی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۴۰- فاطمه مهدوی فر، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۴۱- احمد افضلی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۴۲- حسین احمدی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۴۳- ترانه اعظمی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۴۴- سید ابراهیم اعلایی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۴۵- مهدی محمدپور، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۴۶- محمدحسین پوریافر، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۴۷- جواد پاسبان، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۴۸- بهزاد اعظمی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۴۹- حسین مومنی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۵۰- زهرااسد، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۵۱- نسرین حسن زاده مقدم، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۵۲- نازنین پورعباسی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۵۳- علی اکبر میرزاده، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۵۴- مینا ستاری، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۵۵- طاهره اسلام زاده، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۵۶- معصومه عالی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۵۷- علیرضا کاسبی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۵۸- محسن باغ میرانی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۵۹- سمانه مرحمتی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۶۰- فاطمه گودرزی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۶۱- معصومه مرجان نژاد، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۶۲- حسن نصرتی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۶۳- عادل محمدپور، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۶۴- ماهی دوست، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۶۵- مهیار نصرالهی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۶۶- m-shameh، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۶۷- حسین ملک حسینی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۶۸- اعظم باقرزاده، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۶۹- مهناز اعظمی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۷۰- هادی آقایی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۷۱- زهرا صانعی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۷۲- مریم اعظمی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۷۳- صادق پاسبان، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۷۴- حاجیه دلجوان، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۷۵- علی طباطبایی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۷۶- محمد رضا استانستی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۷۷- اسماعیل آرمین، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۷۸- sa...er، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۷۹- زهرا ایمانی ، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۸۰- حلیمه نورمحمدی ، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۸۱- مومنی فر، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۸۲- حمیده مرادی برزیان، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۸۳- nrai@eh، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۸۴- زهرا صبوری محمد اباد، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۸۵- مجید مجیدی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۸۶- بهنام اعظمی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۸۷- مریم رمضانی نیگجه، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۸۸- فاضله، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۸۹- ماندگار بهمن آبادی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۹۰- مهنازغلام حسین زاده، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۹۱- طاهره آقایی ، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۹۲- عاطفه چکی ، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۹۳- ملیحه عبدالهی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۹۴- حامد نصیری، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۹۵- فاطمه رضایی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۹۶- مجتبی رئوف شریفی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۹۷- حمید رضا محمدپور، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۹۸- سولماز فرجی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۹۹- ابوالفضل خادم، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۰۰- هادی محمدی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۰۱- غزل محمدی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۰۲- امیر شفیعی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۰۳- سودابه نصیرلو، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۰۴- مهدی ارین پور، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۰۵- رقیه عباپور، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۰۶- آذر منبری، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۰۷- اسدی خانوکی-زهرا، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۰۸- جوادرضایی، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۰۹- کسری رجب زاده، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۱۰- احمد رجبي، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۱۱- فاطمه محمدی مقدم، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۱۲- الهه موحدی راد، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۱۳- معصومه طاهری، جایزه: ۱۱۰۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی از غدیر تا اربعین #مسابقه کتابخوانی غدیر یادگار محمد #مسابقه براساس کتاب غدیر یادگار محمد #مسابقه بزرگ غدیر #سیدابراهیم اعلایی #معرفی مسابقه اینترنتی غدیر یادگار محمد #مسابقه آنلاین غدیر یادگار محمد

نظرات کاربران

مسابقه | ۱۲:۱۱:۳۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
سلام مبارکه برندگان باشه ان شالله بسلامت استفاده کنند مسابقه اش با خرید کتاب بود وهزینه هم کردن، منم یدونه کتاب برای خودم خریدم ولی برنده نشدم ان شالله مسابقات بعدی برنده می شم
زمان قرعه کشی | ۲۳:۳۰:۵۵ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
با سلام تاریخ قرعه کشی کی هست ؟؟
پاسخ : با سلام و احترام، قرعه کشی انجام شده، می توانید از بخش برندگان مسابقات کتابخوانی یا نتایج مسابقه به لیست برندگان دسترسی داشته باشید. با تشکر
سلام | ۲۳:۵۱:۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
سلام.خواهشا انقدر مهلت مسابقه زیاد نکنین
تشکر | ۱۸:۱۴:۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
با سلام و خداقوت امیدوارم اونکه محتاج تره ببره
حذف فایل الکترونیکی | ۲۰:۲۸:۴۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
من پول رو پرداخت کردم ولی فایل الکترونیکی کتاب برام نیامد. باید چیکار کنم؟
پاسخ : با سلام، بعد از خرید به صورت لحظه ای پیامکی حاوی کلید شرکت در مسابقه و لینک دانلود نسخه الکترونیکی کتاب برای شما ارسال می شود، به هر حال اطلاعات مورد نیاز، مجدداٌ در قسمت پشتیبانی پنل کاربری شما ارسال شد، در صورت بروز هر مشکل، درخواست خود را در قسمت پشتیبانی پنل کاربری ثبت نمایید. با تشکر
حذف کلید شرکت در مسابقه | ۱۲:۰۱:۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
با سلام مناطق محروم و بی در آمد و یا درآمد کم مردمانشون ارزانیند و بینوا و پول تهیه و خرید کتاب ندارند. لطفا کلید شرکت در مسابقه را حذف و بخش کتاب جهت دانلود را تهیه فرمایید. با سپاس
پاسخ : با سلام، متاسفانه امکان پذیر نمی باشد. با تشکر
زمان قرعه کشی | ۱۱:۲۶:۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
با سلام زمان قرعه کشی نهایی کی است
پاسخ : با سلام و احترام؛ احتمالا یک دوره یکماهه تمدید خواهد شد.
امکان شرکت مجدد در مسابقه | ۱۸:۰۳:۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
سلام من فایل رو خریدم ولی موقع جواب دادن توی مسابقه اینترنتم قطع شد و مسابقه برای من تموم شد در صورت امکان، امکان شرکت مجدد در مسابقه را برایم فراهم نمایید
پاسخ : با سلام و احترام، برای مواردی که در حین شرکت در مسابقه، اینترنت قطع شده و یا به هر دلیلی امکان ارسال پاسخ نامه برای کاربر مقدور نبوده، لیستی در پنل مدیریت وجود دارد که کاربرانی که مسابقه آنها به اتمام نرسیده ، در این لیست قرار می گیرند، که بعد از بررسی گزارش امکان شرکت مجدد در مسابقه و همچنین عودت مبلغ شرکت در مسابقه و برگشت بسته فعالیت به حالت قبل فراهم می گردد. (در این حالت هیچ گونه خسارتی به کاربران وارد نمی شود). با تشکر
عدم دریافت لینک دانلود | ۲۱:۲۴:۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
سلام، من لینک دانلود رو بعد از پرداخت وجه نسخه الکترونیکی دریافت نکردم، چه کار باید بکنم؟
پاسخ : سلام، در پاسخ به درخواست پشتیبانی که در پنل کاربری تان ثبت کرده اید، برای شما لینک دانلود فایل pdf ارسال گردید. با تشکر
سوال | ۱۲:۲۹:۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
باسلام، میخواستم بدونم تا کی برای شرکت در مسابقه و آزمون دادن وقت داریم؟وتا چه تاریخی میتونیم کتابو مطالعه کنیم؟
پاسخ : با سلام، مهلت پاسخگویی به سوالات مسابقه تا 24 آبانماه می باشد، هر چه زودتر کتاب رو مطالعه و در مسابقه شرکت کنید بهتر می باشد. با تشکر
شرکت در مسابقه | ۱۱:۳۰:۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
با عرض سلام و خسته نباشید. آیا امکان شرکت دونفر با خرید یک کتاب وجود دارد؟
پاسخ : سلام، نه متاسفانه، هر کاربر شرکت کننده در مسابقه باید یک نسخه خریداری نماید تا کلید شرکت در مسابقه را دریافت کند. با تشکر
دریافت کتاب چاپی | ۰۹:۰۷:۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
سلام از کجا می تونم پیگیر بشم برای دریافت نسخه چاپی . هزینه کتاب چاپی رو پرداخت کردم .
پاسخ : سلام، وارد پنل کاربری تان در سایت شده، از بخش پشتیبانی، درخواست جدید را انتخاب و خرید کتاب را پیگیری کنید. با تشکر
دانلود کتاب غدیر یادگار محمد | ۱۵:۴۶:۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
سلام، وقتتون بخیر.من بعد از پرداخت 14 تومن الینک دانلود پی دی اف رو ندیدم. ممنون میشم اگه برام بفرستین
پاسخ : سلام، لینک دانلود در بخش پشتیبانی برای شما ارسال شد. با تشکر
مسابقه غدیریادگارمحمد | ۱۵:۳۸:۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
سلام اونایی که 19 سوال جواب داده باشند شانسی در قرعه کشی دارند؟ خواهش می کنم جوایز کمتر مارو هم شرکت بدین
پاسخ : با سلام، تنها کاربرانی که به بیست پاسخ صحیح داده باشند، در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد. با تشکر
برندگان | ۱۱:۵۵:۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
عذرخواهی میکنم. برندگان با قرعه کشی انتخاب میشوند ؟؟؟
پاسخ : با سلام، بله، بین کاربرانی که به بیست سوال پاسخ صحیح داده باشند، قرعه کشی انجام خواهد شد. با تشکر
سوال در مورد شرکت کنندگان | ۲۳:۳۹:۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
با سلام.با توجه به این که حامیان مسابقه از استان خراسان جنوبی هستند آیا شرکت در مسابقه و قرعه کشی منحصر به مردم این استان است؟؟یا شرکت برای عموم آزاد است ؟؟
پاسخ : با سلام و احترام، شرکت برای عموم آزاد است و علاقمندان به کتابخوانی می توانند از سراسر کشور در مسابقه شرکت کنند. با تشکر
عدم دریافت کلید | ۱۷:۱۶:۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
با سلام و احترام بنده نسخه چاپی کتاب را خریداری کردم و دریافت هم کردم، از این باب تشکر ولی کاید شرکت در مسابقه را دریافت نکردم
پاسخ : با سلام و احترام، پس از اتمام مراحل خرید، کلید شرکت در مسابقه برای شما نمایش داده می شود، همچنین اگر شماره همراه تان به صورتی درج کرده باشید به صورت پیام کوتاه نیز برای شما ارسال می گردد. درخواست شما برای تیم پشتیبانی نیز ارسال گردید تا بررسی و کلید شرکت در مسابقه را به صورت تلفنی اعلام خواهند نمود. با تشکر
خرید کتاب | ۱۹:۳۵:۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
سلام حتما باید کتاب خریداری شود؟یا مثل مسابقه های دیگه بدون خرید کتاب شرکت در مسابقه بزنیم میشه شرکت کرد و به سوالات پاسخ داد؟
پاسخ : با سلام، کتاب رو باید خریداری نمایید تا کلید شرکت در مسابقه را دریافت نمایید، موقع شرکت در مسابقه کلید شرکت در مسابقه را وارد کنید تا سوالات برای شما نمایش داده شود. با تشکر
سوال در مورد مسابقه غدیر یادگارمحمد | ۱۲:۳۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
سلام. با توجه به اینکه خانم اینجانب گوش اندروید ندارند آیا میتوانند نسخه الکترونیکی را از طریق گوشی خودم خریداری کنند ولی شماره همراه خودش را در قسمت مشخصات وارد کنند؟
پاسخ : با سلام، بله مشکلی نیست، فقط کافیه با شماره همراه خودشان خریداری نمایند. با تشکر از ارتباط شما با یارکتاب
دریافت فایل الکترونیکی کتاب غدیر یادگار محمد | ۰۹:۲۳:۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
با سلام و وقت بخیر بنده مبلغ ۱۴ هزار تومان بابت خرید کتاب پرداخت نمودم کلید نیز از طریق پیامک دریافت کردم اما نمیدونمچگونه به فایل الکترونیکی کتاب دسترسی داشته باشم . محبت فرمایید راهنمایی فرمایید ارادتمند خراسانی قم
پاسخ : با سلام و احترام، بعد از اینکه پرداخت را انجام از طریق درگاه بانکی انجام داده اید، وارد صفحه ای شدید که کد پیگیری پرداخت، کلید شرکت در مسابقه و لینک دانلود نسخه الکترونیکی (pdf) نمایش داده شده است. برای دسترسی مجدد لینک دانلود در پنل کاربری شما، بخش پشتیبانی ارسال گردید. با تشکر
سوال | ۱۶:۱۲:۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
سلام ببخشید برنده ها برچه اساس اعلام میشن؟چون باید هر20تا سوال رو حتما جواب بدیم .یعنی کسانی که 20تا سوالشون درسته قرعه کشی میشه بینشون باز ؟
پاسخ : با سلام و احترام، قرعه کشی ما بین کاربرانی انجام می شود که به 20 سوال پاسخ صحیح داده باشند، و به ترتیب نفر اول تا 113 مشخص می شود. با تشکر
Reform | ۱۳:۱۷:۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
سلام. صفحه معرفی کتاب «غدیر یادگار محمد» خرابه!
پاسخ : سلام، مشکل بر طرف شد. با تشکر از اطلاع شما
تشکر و قدردانی | ۱۲:۰۴:۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
سلام، ممنون از اینکه نسخه الکترونیکی کتاب رو نیز برای خرید گذاشتین، سوالات هم خیلی عالی بود، بیشتر مسابقات که سایر موسسات برگزار می کنند نسخه فیزیکی باید حتما خریداری بشه، که ما باید هم بیشتر هزینه کنیم و نیز اینکه کلی باید منتظر بمانیم تا کتاب به دست ما برسه، ممنون که به فکر شرکت کنندگان هستین. سپاس
پاسخ : با سلام واحترام، ممنون از لطف شما
شناسنامه کتاب «غدیر یادگار محمد» | ۲۲:۴۲:۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سلام. بیزحمت شناسنامه کتاب «غدیر یادگار محمد» رو هم منتشر بفرمایید. متشکرم.
پاسخ : با سلام واحترام؛ شناسنامه و چند گزیده از کتاب در قسمت معرفی کتاب اضافه گردید. با تشکر

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی از غدیر تا اربعین»