مسابقه کتابخوانی از غدیر تا اربعین


این مسابقه براساس کتاب«غدیر یادگار محمد» نوشته سیدابراهیم اعلایی، طراحی شده است.

برای مشاهده معرفی کتاب غدیر یادگار محمد اینجا کلیک کنید.

جوایز مسابقه:

نفر اول: پنجاه میلیون ریال

نفر دوم: سی میلیون ریال

نفر سوم: ده میلیون ریال

و 110 جایزه 500،000ریالی برای 110 نفر برنده بعدی

مهلت شرکت در مسابقه: 24 آبانماه 1398


تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲۳:۵۹
تعداد شرکت کنندگان: ۶۱۱
مجموع جوایز: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱۱۳
نتیجه ارزیابی: ۴.۲۹۰۱

حامیان


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- مجید غفوری ، جایزه: ۵۰۰۰۰۰۰ تومان

۲- رحیمه رسولی کندلجی ، جایزه: ۳۰۰۰۰۰۰ تومان

۳- اعظم مومنی ، جایزه: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

۴- عشرت خسروجردی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵- محمد پاسبان ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۶- محمود مجیدی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۷- رضاخادمی قشلاق ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۸- rozan ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۹- علی مهرانپور ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۰- محمد علي ضيائي ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۱- محمدجعفر ملااحمدی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۲- مهناز غلامحسین زاده ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۳- قربان صحرائی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۴- سمیه ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۵- محمد امین بابایی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۶- الهام غفوری ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۷- عباس معین الدینی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۸- سحر مقدس معصوم آباد ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۹- غنچه صمدی خانقاه سفلی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۲۰- فرزانه شفیعی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۲۱- سارا فنجانچی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۲۲- فاطمه موحدی راد ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۲۳- محسن غلامحسین زاده ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۲۴- فاطمه شفیعی یوسف آباد ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۲۵- مهدی خراشاد ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۲۶- نادر نائینی فرد ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۲۷- محمد خراشاد ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۲۸- عادل زعیم باشی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۲۹- y2--i0m ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۳۰- مهدی مسعودی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۳۱- علیرضا کیانی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۳۲- اکرم باقرزاده ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۳۳- مهین قربانی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۳۴- بهروز دارینی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۳۵- سمانه بهمن آبادی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۳۶- حامد وکیلی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۳۷- حسین آخرتی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۳۸- مومنی فر ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۳۹- عاطفه صانعی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۴۰- فاطمه مهدوی فر ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۴۱- احمد افضلی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۴۲- حسین احمدی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۴۳- ترانه اعظمی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۴۴- سید ابراهیم اعلایی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۴۵- مهدی محمدپور ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۴۶- محمدحسین پوریافر ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۴۷- جواد پاسبان ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۴۸- بهزاد اعظمی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۴۹- حسین مومنی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵۰- زهرا اسدی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵۱- نسرین حسن زاده مقدم ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵۲- نازنین پورعباسی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵۳- علی اکبر میرزاده ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵۴- مینا ستاری ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵۵- طاهره اسلام زاده ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵۶- معصومه عالی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵۷- رضا فنجانچی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵۸- محسن باغ میرانی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵۹- سمانه مرحمتی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۶۰- فاطمه گودرزی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۶۱- معصومه مرجان نژاد ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۶۲- حسن نصرتی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۶۳- عادل محمدپور ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۶۴- ماهی دوست ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۶۵- مهیار نصرالهی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۶۶- محمد شامه ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۶۷- حسین ملک حسینی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۶۸- اعظم باقرزاده ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۶۹- مهناز اعظمی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۷۰- هادی آقایی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۷۱- زهرا صانعی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۷۲- مریم اعظمی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۷۳- صادق پاسبان ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۷۴- حاجیه دلجوان ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۷۵- علی طباطبایی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۷۶- محمد رضا استانستی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۷۷- اسماعیل آرمین ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۷۸- sa...er ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۷۹- زهرا ایمانی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۸۰- حلیمه نورمحمدی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۸۱- مومنی فر ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۸۲- حمیده مرادی برزیان ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۸۳- nrai@eh ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۸۴- زهرا صبوری محمد اباد ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۸۵- مجید مجیدی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۸۶- بهنام اعظمی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۸۷- مریم رمضانی نیگجه ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۸۸- فاضله ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۸۹- ماندگار بهمن آبادی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۹۰- مهنازغلام حسین زاده ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۹۱- طاهره آقایی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۹۲- عاطفه چکی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۹۳- ملیحه عبدالهی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۹۴- حامد نصیری ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۹۵- فاطمه رضایی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۹۶- مجتبی رئوف شریفی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۹۷- حمید رضا محمدپور ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۹۸- سولماز فرجی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۹۹- ابوالفضل خادم ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۰۰- هادی محمدی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۰۱- غزل محمدی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۰۲- امیر شفیعی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۰۳- سودابه نصیرلو ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۰۴- مهدی ارین پور ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۰۵- رقیه عباپور ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۰۶- آذر منبری ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۰۷- ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۰۸- جوادرضایی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۰۹- کسری رجب زاده ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۱۰- احمد رجبي ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۱۱- فاطمه محمدی مقدم ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۱۲- الهه موحدی راد ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۱۳- معصومه طاهری ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی از غدیر تا اربعین #مسابقه کتابخوانی غدیر یادگار محمد #مسابقه براساس کتاب غدیر یادگار محمد #مسابقه بزرگ غدیر #سیدابراهیم اعلایی #معرفی مسابقه اینترنتی غدیر یادگار محمد #مسابقه آنلاین غدیر یادگار محمد

نظرات کاربران

مسابقه | ۱۲:۱۱:۳۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
سلام مبارکه برندگان باشه ان شالله بسلامت استفاده کنند مسابقه اش با خرید کتاب بود وهزینه هم کردن، منم یدونه کتاب برای خودم خریدم ولی برنده نشدم ان شالله مسابقات بعدی برنده می شم
زمان قرعه کشی | ۲۳:۳۰:۵۵ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
با سلام تاریخ قرعه کشی کی هست ؟؟
پاسخ : با سلام و احترام، قرعه کشی انجام شده، می توانید از بخش برندگان مسابقات کتابخوانی یا نتایج مسابقه به لیست برندگان دسترسی داشته باشید. با تشکر
سلام | ۲۳:۵۱:۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
سلام.خواهشا انقدر مهلت مسابقه زیاد نکنین
تشکر | ۱۸:۱۴:۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
با سلام و خداقوت امیدوارم اونکه محتاج تره ببره
حذف فایل الکترونیکی | ۲۰:۲۸:۴۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
من پول رو پرداخت کردم ولی فایل الکترونیکی کتاب برام نیامد. باید چیکار کنم؟
پاسخ : با سلام، بعد از خرید به صورت لحظه ای پیامکی حاوی کلید شرکت در مسابقه و لینک دانلود نسخه الکترونیکی کتاب برای شما ارسال می شود، به هر حال اطلاعات مورد نیاز، مجدداٌ در قسمت پشتیبانی پنل کاربری شما ارسال شد، در صورت بروز هر مشکل، درخواست خود را در قسمت پشتیبانی پنل کاربری ثبت نمایید. با تشکر
حذف کلید شرکت در مسابقه | ۱۲:۰۱:۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
با سلام مناطق محروم و بی در آمد و یا درآمد کم مردمانشون ارزانیند و بینوا و پول تهیه و خرید کتاب ندارند. لطفا کلید شرکت در مسابقه را حذف و بخش کتاب جهت دانلود را تهیه فرمایید. با سپاس
پاسخ : با سلام، متاسفانه امکان پذیر نمی باشد. با تشکر
زمان قرعه کشی | ۱۱:۲۶:۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
با سلام زمان قرعه کشی نهایی کی است
پاسخ : با سلام و احترام؛ احتمالا یک دوره یکماهه تمدید خواهد شد.
امکان شرکت مجدد در مسابقه | ۱۸:۰۳:۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
سلام من فایل رو خریدم ولی موقع جواب دادن توی مسابقه اینترنتم قطع شد و مسابقه برای من تموم شد در صورت امکان، امکان شرکت مجدد در مسابقه را برایم فراهم نمایید
پاسخ : با سلام و احترام، برای مواردی که در حین شرکت در مسابقه، اینترنت قطع شده و یا به هر دلیلی امکان ارسال پاسخ نامه برای کاربر مقدور نبوده، لیستی در پنل مدیریت وجود دارد که کاربرانی که مسابقه آنها به اتمام نرسیده ، در این لیست قرار می گیرند، که بعد از بررسی گزارش امکان شرکت مجدد در مسابقه و همچنین عودت مبلغ شرکت در مسابقه و برگشت بسته فعالیت به حالت قبل فراهم می گردد. (در این حالت هیچ گونه خسارتی به کاربران وارد نمی شود). با تشکر
عدم دریافت لینک دانلود | ۲۱:۲۴:۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
سلام، من لینک دانلود رو بعد از پرداخت وجه نسخه الکترونیکی دریافت نکردم، چه کار باید بکنم؟
پاسخ : سلام، در پاسخ به درخواست پشتیبانی که در پنل کاربری تان ثبت کرده اید، برای شما لینک دانلود فایل pdf ارسال گردید. با تشکر
سوال | ۱۲:۲۹:۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
باسلام، میخواستم بدونم تا کی برای شرکت در مسابقه و آزمون دادن وقت داریم؟وتا چه تاریخی میتونیم کتابو مطالعه کنیم؟
پاسخ : با سلام، مهلت پاسخگویی به سوالات مسابقه تا 24 آبانماه می باشد، هر چه زودتر کتاب رو مطالعه و در مسابقه شرکت کنید بهتر می باشد. با تشکر
شرکت در مسابقه | ۱۱:۳۰:۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
با عرض سلام و خسته نباشید. آیا امکان شرکت دونفر با خرید یک کتاب وجود دارد؟
پاسخ : سلام، نه متاسفانه، هر کاربر شرکت کننده در مسابقه باید یک نسخه خریداری نماید تا کلید شرکت در مسابقه را دریافت کند. با تشکر
دریافت کتاب چاپی | ۰۹:۰۷:۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
سلام از کجا می تونم پیگیر بشم برای دریافت نسخه چاپی . هزینه کتاب چاپی رو پرداخت کردم .
پاسخ : سلام، وارد پنل کاربری تان در سایت شده، از بخش پشتیبانی، درخواست جدید را انتخاب و خرید کتاب را پیگیری کنید. با تشکر
دانلود کتاب غدیر یادگار محمد | ۱۵:۴۶:۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
سلام، وقتتون بخیر.من بعد از پرداخت 14 تومن الینک دانلود پی دی اف رو ندیدم. ممنون میشم اگه برام بفرستین
پاسخ : سلام، لینک دانلود در بخش پشتیبانی برای شما ارسال شد. با تشکر
مسابقه غدیریادگارمحمد | ۱۵:۳۸:۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
سلام اونایی که 19 سوال جواب داده باشند شانسی در قرعه کشی دارند؟ خواهش می کنم جوایز کمتر مارو هم شرکت بدین
پاسخ : با سلام، تنها کاربرانی که به بیست پاسخ صحیح داده باشند، در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد. با تشکر
برندگان | ۱۱:۵۵:۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
عذرخواهی میکنم. برندگان با قرعه کشی انتخاب میشوند ؟؟؟
پاسخ : با سلام، بله، بین کاربرانی که به بیست سوال پاسخ صحیح داده باشند، قرعه کشی انجام خواهد شد. با تشکر
سوال در مورد شرکت کنندگان | ۲۳:۳۹:۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
با سلام.با توجه به این که حامیان مسابقه از استان خراسان جنوبی هستند آیا شرکت در مسابقه و قرعه کشی منحصر به مردم این استان است؟؟یا شرکت برای عموم آزاد است ؟؟
پاسخ : با سلام و احترام، شرکت برای عموم آزاد است و علاقمندان به کتابخوانی می توانند از سراسر کشور در مسابقه شرکت کنند. با تشکر
عدم دریافت کلید | ۱۷:۱۶:۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
با سلام و احترام بنده نسخه چاپی کتاب را خریداری کردم و دریافت هم کردم، از این باب تشکر ولی کاید شرکت در مسابقه را دریافت نکردم
پاسخ : با سلام و احترام، پس از اتمام مراحل خرید، کلید شرکت در مسابقه برای شما نمایش داده می شود، همچنین اگر شماره همراه تان به صورتی درج کرده باشید به صورت پیام کوتاه نیز برای شما ارسال می گردد. درخواست شما برای تیم پشتیبانی نیز ارسال گردید تا بررسی و کلید شرکت در مسابقه را به صورت تلفنی اعلام خواهند نمود. با تشکر
خرید کتاب | ۱۹:۳۵:۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
سلام حتما باید کتاب خریداری شود؟یا مثل مسابقه های دیگه بدون خرید کتاب شرکت در مسابقه بزنیم میشه شرکت کرد و به سوالات پاسخ داد؟
پاسخ : با سلام، کتاب رو باید خریداری نمایید تا کلید شرکت در مسابقه را دریافت نمایید، موقع شرکت در مسابقه کلید شرکت در مسابقه را وارد کنید تا سوالات برای شما نمایش داده شود. با تشکر
سوال در مورد مسابقه غدیر یادگارمحمد | ۱۲:۳۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
سلام. با توجه به اینکه خانم اینجانب گوش اندروید ندارند آیا میتوانند نسخه الکترونیکی را از طریق گوشی خودم خریداری کنند ولی شماره همراه خودش را در قسمت مشخصات وارد کنند؟
پاسخ : با سلام، بله مشکلی نیست، فقط کافیه با شماره همراه خودشان خریداری نمایند. با تشکر از ارتباط شما با یارکتاب
دریافت فایل الکترونیکی کتاب غدیر یادگار محمد | ۰۹:۲۳:۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
با سلام و وقت بخیر بنده مبلغ ۱۴ هزار تومان بابت خرید کتاب پرداخت نمودم کلید نیز از طریق پیامک دریافت کردم اما نمیدونمچگونه به فایل الکترونیکی کتاب دسترسی داشته باشم . محبت فرمایید راهنمایی فرمایید ارادتمند خراسانی قم
پاسخ : با سلام و احترام، بعد از اینکه پرداخت را انجام از طریق درگاه بانکی انجام داده اید، وارد صفحه ای شدید که کد پیگیری پرداخت، کلید شرکت در مسابقه و لینک دانلود نسخه الکترونیکی (pdf) نمایش داده شده است. برای دسترسی مجدد لینک دانلود در پنل کاربری شما، بخش پشتیبانی ارسال گردید. با تشکر
سوال | ۱۶:۱۲:۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
سلام ببخشید برنده ها برچه اساس اعلام میشن؟چون باید هر20تا سوال رو حتما جواب بدیم .یعنی کسانی که 20تا سوالشون درسته قرعه کشی میشه بینشون باز ؟
پاسخ : با سلام و احترام، قرعه کشی ما بین کاربرانی انجام می شود که به 20 سوال پاسخ صحیح داده باشند، و به ترتیب نفر اول تا 113 مشخص می شود. با تشکر
Reform | ۱۳:۱۷:۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
سلام. صفحه معرفی کتاب «غدیر یادگار محمد» خرابه!
پاسخ : سلام، مشکل بر طرف شد. با تشکر از اطلاع شما
تشکر و قدردانی | ۱۲:۰۴:۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
سلام، ممنون از اینکه نسخه الکترونیکی کتاب رو نیز برای خرید گذاشتین، سوالات هم خیلی عالی بود، بیشتر مسابقات که سایر موسسات برگزار می کنند نسخه فیزیکی باید حتما خریداری بشه، که ما باید هم بیشتر هزینه کنیم و نیز اینکه کلی باید منتظر بمانیم تا کتاب به دست ما برسه، ممنون که به فکر شرکت کنندگان هستین. سپاس
پاسخ : با سلام واحترام، ممنون از لطف شما
شناسنامه کتاب «غدیر یادگار محمد» | ۲۲:۴۲:۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سلام. بیزحمت شناسنامه کتاب «غدیر یادگار محمد» رو هم منتشر بفرمایید. متشکرم.
پاسخ : با سلام واحترام؛ شناسنامه و چند گزیده از کتاب در قسمت معرفی کتاب اضافه گردید. با تشکر

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی از غدیر تا اربعین»