مسابقه رفیق شناسی


از کتاب استاد ابراهیم خرمی مشکانی استفاده شده است 


تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۰
مجموع جوایز: ۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#مسابقه رفیق شناسی #مسابقه کتابخوانی #مسابقه آنلاین کتابخوانی #مسابقه با موضوع رفیق شناسی #مسابقه کتابخوانی براساس کتاب رفیق شناسی

ارسال نظر برای «مسابقه رفیق شناسی »