مسابقه اطلاعات عمومی


با شرکت در این مسابقه اطلاعات عمومی خود را محک بزنید


تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۲۸
مجموع جوایز: ۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۲.۵۶

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- وحیده عباسی ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان


#مسابقه #مسابقه اطلاعات عمومی #مسابقه جایزه دار #مسابقه برنده باش

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی»