مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
مهلت شرکت : ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
مجموع جوایز : ۹۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۳
نتیجه ارزیابی: ۲.۱۰۴۳

این مسابقه براساس کتاب دشت یاغی ها نوشته مصطفی جمشیدی می باشد. برای مشاهده بخش معرفی کتاب اینجا کلیک کنید.جایزه نقدی مسابقه جمعا 90 هزارتومان به سه نفرنفر اول: 40 هزار توماننفر دوم: 30 هزار توماننفر سوم: 20 هزار تومانمهلت شرکت در مسابقه : 15 خرداد 1398مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- حسن ، جایزه: ۴۰۰۰۰۰ ریال

۲- مهناز شیری، جایزه: ۳۰۰۰۰۰ ریال

۳- رقیه عبدالهی، جایزه: ۲۰۰۰۰۰ ریال


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها #کتاب دشت یاغی ها #مسابقه کتابخوانی دشت یاغی ها

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.