مسابقه مذهبی "محبت خداست"


اطلاعات مذهبی خود را محک بزنید.


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۱/۱۳
مجموع جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۱.۵۵

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- سید اصغر حسینی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان


#مسابقه #محبت #خداست

ارسال نظر برای «مسابقه مذهبی "محبت خداست"»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده: