مسابقه مذهبی "محبت خداست"


اطلاعات مذهبی خود را محک بزنید.


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۴۹
مجموع جوایز: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۱.۵۵

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- سید اصغر حسینی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان


#مسابقه #محبت #خداست

ارسال نظر برای «مسابقه مذهبی "محبت خداست"»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه اطلاعات فوتبالی(1)

مسابقه اطلاعات فوتبالی(1)

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه فوتبالی (2)

مسابقه فوتبالی (2)

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه مذهبی "محبت خداست"

مسابقه مذهبی "محبت خداست"

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.