مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
مهلت شرکت : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۲
امتیاز کاربران: ۲.۸۱۵۴

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

چهت خرید گتاب می توانید با شماره۰۹۱۲۵۴۲۰۴۱۶ تماس بگیردقیمت خرید۲۷۰۰۰ تومانمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - kh1373 ، جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

۲ - rohisamadi_1346 ، جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی قرآنی #مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی #مسابقه قرآنی از کتاب اطلاعات قرآنی اسماعیل خدمتلو(زنجانی)

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : زنجان
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۲۱
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۴۰
رتبه در سایت : ۱۰۴
تعداد پاسخ صحیح : ۳۱۹ از ۵۹۱ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه قرآنی اطلاعات قرآنی شماره چهار

مسابقه قرآنی اطلاعات قرآنی شماره چهار

جایزه : ۸۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۴۰۰۰ ریال

: : :

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۵

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۵

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

جایزه : ۹۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اولین ها شماره ۱

مسابقه اولین ها شماره ۱

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.