مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)


مسابقه گتابخوانی براساس زندگانی اولین معصوم و پیامبر(ص)جایزه مسابقه 10000 تومان به دو نفر 


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۶۲
مجموع جوایز: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲
نتیجه ارزیابی: ۱.۵۳۱۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- روزبه ابراهیمی ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۲- رضا جهانیان ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه از زندگی پیامبر #مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم #مسابقه کتابخوانی براساس زندگانی ائمه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات قرآنی

مسابقه اطلاعات قرآنی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.