مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۲
نتیجه ارزیابی: ۱.۵۳۱۳

مسابقه گتابخوانی براساس زندگانی اولین معصوم و پیامبر(ص)جایزه مسابقه 10000 تومان به دو نفر مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- روزبه ابراهیمی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال

۲- رضا جهانیان ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه از زندگی پیامبر #مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم #مسابقه کتابخوانی براساس زندگانی ائمه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : زنجان
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۲۱
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۴۰
رتبه در سایت : ۱۰۴
تعداد پاسخ صحیح : ۳۱۹ از ۵۹۱ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک

مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۸۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اولین ها شماره ۱

مسابقه اولین ها شماره ۱

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.