مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۲
امتیاز کاربران: ۲.۸۶۶۷

مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)

مسابقه گتابخوانی براساس زندگانی اولین معصوم و پیامبر(ص)جایزه مسابقه 10000 تومان به دو نفر برای شرکت در مسابقه وارد حساب کاربری خود شوید و یا اگر عضو نیستید ، ثبت نام کنید.


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه از زندگی پیامبر #مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم #مسابقه کتابخوانی براساس زندگانی ائمه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : زنجان
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۸
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۲۵
رتبه در سایت : ۱۴۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷۶ از ۳۷۸ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

: : :

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

: : :

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

جایزه : ۹۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

: : :