مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۲
امتیاز کاربران: ۱.۵۳۱۳

مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)

مسابقه گتابخوانی براساس زندگانی اولین معصوم و پیامبر(ص)جایزه مسابقه 10000 تومان به دو نفر مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - r_ebrahimi ، جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

۲ - reza_jahan1 ، جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه از زندگی پیامبر #مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم #مسابقه کتابخوانی براساس زندگانی ائمه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : زنجان
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۲۱
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۳۹
رتبه در سایت : ۱۰۵
تعداد پاسخ صحیح : ۳۰۳ از ۵۶۹ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

جایزه : ۹۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

: : :

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

: : :

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.