مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
مجموع جوایز : ۳۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۳
نتیجه ارزیابی: ۲.۷۲۶۳

مجموعه مسابقات کتابخوانی دمی با قرآنمسابقه شماره یک براساس تفسیر حزب شماره یک قرآن طراحی شده استمسابقات کتابخوانی دمی با قرآن به صورت هفته ای برگزار خواهد شد و کاربران یکماه فرصت در هر کدام از مسابقات دمی با قرآن شرکت کنندمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- زهره دانشمندی ، جایزه: ۱۰۰۰۰۰ ریال

۲- سکینه میرزایی ، جایزه: ۱۰۰۰۰۰ ریال

۳- Omid.Deymi ، جایزه: ۱۰۰۰۰۰ ریال


#مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن #مسابقه قرآنی #مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی تفسیر حزب اول قرآن #مسابقات کتابخوانی تفسیر قرآن

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1»


اطلاعات برگزار کننده:


استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۱۶۸


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه کتابخوانی خانواده

مسابقه کتابخوانی خانواده

جایزه : ۱۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی سیدالساجدین

مسابقه کتابخوانی سیدالساجدین

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی بانوی مرد آفرین

مسابقه کتابخوانی بانوی مرد آفرین

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است

جایزه : ۳۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۸۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.