مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1


مجموعه مسابقات کتابخوانی دمی با قرآنمسابقه شماره یک براساس تفسیر حزب شماره یک قرآن طراحی شده استمسابقات کتابخوانی دمی با قرآن به صورت هفته ای برگزار خواهد شد و کاربران یکماه فرصت در هر کدام از مسابقات دمی با قرآن شرکت کنند


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۸۳
مجموع جوایز: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۲.۷۲۶۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- زهره دانشمندی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۲- سکینه میرزایی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۳- Omid.Deymi ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن #مسابقه قرآنی #مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی تفسیر حزب اول قرآن #مسابقات کتابخوانی تفسیر قرآن

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه 2

مسابقه 2

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه a

مسابقه a

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.