مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1


مجموعه مسابقات کتابخوانی دمی با قرآنمسابقه شماره یک براساس تفسیر حزب شماره یک قرآن طراحی شده استمسابقات کتابخوانی دمی با قرآن به صورت هفته ای برگزار خواهد شد و کاربران یکماه فرصت در هر کدام از مسابقات دمی با قرآن شرکت کنند


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۹۸
مجموع جوایز: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۲.۷۲۶۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- زهره دانشمندی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۲- سکینه میرزایی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۳- Omid.Deymi ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن #مسابقه قرآنی #مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی تفسیر حزب اول قرآن #مسابقات کتابخوانی تفسیر قرآن

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.