مسابقه اموزش نرم افزار طراحی Adobe FreeHand


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲
مجموع جوایز : ۴۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱

مسابقه اموزش نرم افزار طراحی Adobe FreeHand

مسابقه اموزش نرم افزار طراحی Adobe FreeHandمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - gole_mina ، جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


#مسابقه اموزش نرم افزار طراحی Adobe FreeHand

ارسال نظر برای «مسابقه اموزش نرم افزار طراحی Adobe FreeHand»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : مازندران
تعداد مسابقات برگزار کرده : ۲۱
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۱
رتبه در سایت : ۵۴
تعداد پاسخ صحیح : ۶۷۰ از ۱۲۲۵ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1


جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
 مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2


جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
مسابقه مکانیک اتومبیل2

مسابقه مکانیک اتومبیل2


جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
مسابقه فنون علمی تلویزیون

مسابقه فنون علمی تلویزیون


جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر