مسابقه اطلاعات عمومی


فقط برای افزایش اطلاعات عمومی


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱
مجموع جوایز: ۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#مسابقه ارزیابی اطلاعات عمومی #برگزاری مسابقه اطلاعات عمومی

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه مهارت چاپ

مسابقه مهارت چاپ

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه آشنایی با Adobe Flash

مسابقه آشنایی با Adobe Flash

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.