مسابقه اطلاعات عمومی


اطلاعات عمومی انتخاب برنده براساس بیشترین جواب صحیح پانزده سوال مسابقه در فایل منابع موجود است


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱۴
مجموع جوایز: ۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۳.۷۳۳۳
برای مشاهده و دانلود منبع اینجا کلیک کنید

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- رقیه غلام نژاد ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان


#مسابقه اطلاعات عمومی

#برگزاری مسابقات علمی

#برگزاری مسابقات عمومی


ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی»

جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه مهارت چاپ

مسابقه مهارت چاپ

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه آشنایی با Adobe Flash

مسابقه آشنایی با Adobe Flash

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.