مسابقه کتابخوانی بر مدار آفتاب - شماره 1


منبع این مسابقه از کتاب بر مدار آفتاب  از محمدحسین پورامینی انتشارات آستان قدس رضوی می باشد.تعداد 5 سوال و به 2 نفر از کسانی که به هر 5 سوال پاسخ صحیح دهند به قید قرعه کشی مبلغ 1000 تومان جایزه تعلق می گیرد.هزینه شرکت 100 تومان می باشد.


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۹
مجموع جوایز: ۲۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲
نتیجه ارزیابی: ۳.۹۳۳۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- مهرداد حاجی شیخ زاده ، جایزه: ۱۰۰۰ تومان

۲- آرمان محمدی ، جایزه: ۱۰۰۰ تومان


#بر مدار آفتاب #مسابقه کتابخوانی #

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی بر مدار آفتاب - شماره 1»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار - شماره 2

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار - شماره 2

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.