آزمون کوثر معجزه پیغمبر


هدف از این مسابقه ارزیابی اطلاعات عمومی بوده


تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ساعت ۰۰:۰۰مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.ارسال نظر برای «آزمون کوثر معجزه پیغمبر»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
قرآن و معارف مسابقه کتابخوانی اسلامی

قرآن و معارف مسابقه کتابخوانی اسلامی

جایزه : ۲۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

آزمون اطلاعات عمومی 1

آزمون اطلاعات عمومی 1

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی قرآنی

مسابقه اطلاعات عمومی قرآنی

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات علمی 1

مسابقه اطلاعات علمی 1

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.