معجزه سپاسگزاری


بی تردید تاثیر سپاسگزاری بر کسی پوشیده نیست و خداوند بارها و بارها در قرآن به ما فرمان داده است که سپاسگزار باشیمآیا خداوند به سپاسگزاری ما نیاز دارد؟ هرگز! پس، دلیل این همه سفارش به سپاسگزار بودن چیست؟ این است که سپاسگزار بودن در زندگی انسان معجزه می کند.انسان سپاسگزار هرگز لب به گله و شکایت کردن نمی گشاید او همواره خوشنود است و آرامش در وجودش موج می زند.گاهی بسیاری از نعمت های ارزشمند زندگی مان برای ما عادی می شوند تمرین های این کتاب کمک می کنند تا همواره به نعمت های زندگی مان بیندیشیم و آن ها را قدر بدانیم.


تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۶
مجموع جوایز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#معجزه سپاسگزاری #راندا برن #سیما فرجی #شگفت انگیز

ارسال نظر برای «معجزه سپاسگزاری»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی همرزمان حسین علیه السلام

مسابقه کتابخوانی همرزمان حسین علیه السلام

جایزه : ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی سربلند

مسابقه کتابخوانی سربلند

جایزه : ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی مادرانه هایی برای یاسمین

مسابقه کتابخوانی مادرانه هایی برای یاسمین

جایزه : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.