فخرین بابایی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷
رتبه در سایت : ۵۵۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸۲ از ۲۲۱ سوال