فخرین بابایی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶
رتبه در سایت : ۵۸۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸۲ از ۲۰۱ سوال