مهدیه همت زاده


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : آذربايجان‌غربي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷
رتبه در سایت : ۶۲۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵۶ از ۲۶۲ سوال