مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی


پیش گفتار کتاب: تنبل ها دو دسته اند. یکی شکم گنده هایی که حال هیچ کاری را ندارند. این گروه تکلیفشان روشن است. ولی گروه دوم آدم های پرکاری هستند، که در عین پرکاری تنبل اند. نشانهی این آدم ها این است: بسیار کار میکنند، ولی کار مفید انجام نمیدهند. خیلی کار میکنند، ولی دور از اهدافشان هستند. همیشه کار میکنند و همیشه 8شان گروی 9شان است.به عنوان مثال مدیر یک شرکت میتواند 3 ساعت کار کند، و میتواند 14 ساعت کار کند. در هر دو مورد بازده یکسان است. چون مدیر اول فقط کار های بسیار مهم و حیاتی را انجام میدهد. کار هایی که خیلی حیاتی نیستند را به دیگران واگذار میکند. ولی مدیر دوم بسیاری از کارهایی که یک کارمند ساده هم میتواند انجام دهد خودش انجام میدهد. در اصل فقط سر خودش را با کار بیهوده گرم میکند.این کتاب به هر دوی این تنبلی های پرداخته است. من امیرپویا خسروی، تضمین میکنم اگر با کتاب همراه باشید، عالوه بر اینکه یک سخت کوش واقعی خواهید شد؛ شیرینی واقعی دستاورد های ارشمند را هم خواهید چشید. و در این مسیر از تنبلی رهایی خواهید یافت.


تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۲۳:۵۹
تعداد شرکت کنندگان: ۱۱۵
مجموع جوایز: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۵
نتیجه ارزیابی: ۴.۵۷۸۹
برای مشاهده و دانلود منبع اینجا کلیک کنید

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- بتول غنیمتی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۲- فاطمه موحدی راد ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۳- مریم عامری ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۴- فرشید خدمتلو ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵- محسن غلامحسین زاده ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی #مبارزه با تنبلی #مسابقه اینترنتی مبارزه با تنبلی #مسابقه آنلاین مبارزه با تنبلی

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی»