مسابقه امتیازی پیروزی انقلاب تمدید شد


مسابقه امتیازی پیروزی انقلاب تمدید شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

بنا به درخواست مکرر تعداد زیادی از کاربران، 2 روز زمان قرعه کشی را تمدید شد، زمان قرعه کشی مسابقه امتیازی پیروزی انقلاب از 22 بهمن 95 به 24 بهمن ماه تغییر کرد.


مطالب مرتبط