مسابقه امتیازی پیروزی انقلاب تمدید شد


مسابقه امتیازی پیروزی انقلاب تمدید شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

بنا به درخواست مکرر تعداد زیادی از کاربران، 2 روز زمان قرعه کشی را تمدید شد، زمان قرعه کشی مسابقه امتیازی پیروزی انقلاب از 22 بهمن 95 به 24 بهمن ماه تغییر کرد.


ارسال نظر برای «مسابقه امتیازی پیروزی انقلاب تمدید شد»