سابقه کتابخوانی چگونه یک نماز خوب بخوانیم در یاسوج برگزار شد


سابقه کتابخوانی چگونه یک نماز خوب بخوانیم در یاسوج برگزار شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

تعداد بازدید : ۲۹۶

نویسنده : yarketab

مسابقه کتاب خوانی چگونه یک نماز خوب بخوانیم با استقبال کم نظیر کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سالن حکیم جرجانی یاسوج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، مسابقه کتاب خوانی چگونه یک نماز خوب بخوانیم با شرکت قریب به یک هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوجدر سالن حکیم جرجانی یرگزار شد

#سابقه کتابخوانی چگونه یک نماز خوب بخوانیم در یاسوج برگزار شد

ارسال نظر برای «سابقه کتابخوانی چگونه یک نماز خوب بخوانیم در یاسوج برگزار شد»