نتایج مسابقه «کتابخوانی روزی مردی برخاست» (14 نفر برگزیده)


نتایج مسابقه «کتابخوانی روزی مردی برخاست» (14 نفر برگزیده)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

تعداد بازدید: ۱۶۳۶

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

مورخه 8/12/1395

زهرا همدانی دانشجوی رشته هوشبری

سحر نظرپور دانشجوی رشته بهداشت حرفه ای

سمانه رکابی دانشجوی رشته دندانپزشکی

مهری حسین زاده دانشجوی رشته دندانپزشکی

زینب غیاثوند کارمند

انسیه سادات قوامی دانشجوی رشته بهداشت محیط

زهرا حمیدی دانشجوی رشته بهداشت محیط

شکیلا مطهری راد دانشجوی رشته پرستاری

معصومه جلیلوند کارمند

دکتر سیما رفیعی استاد

معصومه قربانی دانشجوی رشته بهداشت حرفه ای

حمید رضا سلیمی دانشجوی رشته پرستاری

سامان استواره دانشجوی رشته اتاق عمل

آزیتا همایونفر دانشجوی رشته بهداشت عمومی

مشاهده منبع

می پسندم (۴) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «نتایج مسابقه «کتابخوانی روزی مردی برخاست» (14 نفر برگزیده)»