مسابقه کتابخوانی براساس کتاب واجب فراموش شده


مسابقه کتابخوانی براساس کتاب واجب فراموش شده

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

تعداد بازدید: ۳۵۹۸

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

مسابقه : کتاب " واجب فراموش شده " , راهبردهای مقام معظم رهبری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

اطلاعیه مسابقه کتاب و کتابخوانی

سوالات مسابقه کتابخوانی

پاسخنامه مسابقه

کتاب مسابقه

پوستر

#اطلاعیه مسابقه کتاب و کتابخوانی #پاسخنامه مسابقه #کتاب مسابقه #پوستر مسابقه کتابخوانی #سوالات مسابقه کتابخوانی
می پسندم (۲) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی براساس کتاب واجب فراموش شده»