جشنواره زمستانه کمپ ایران شروع شد


جشنواره زمستانه کمپ ایران شروع شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

تعداد بازدید: ۱۴۲۸

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

در این جشنواره به سه کاربر برتر سایت که بیشترین پاسخ صحیح به مسابقات مختلف داده اند جوایز زیر براساس میزان پاسخ صحیح شان تعلق خواهد گرفت: کاربر رتبه اول(مدال طلا): به ازای هر سوال صحیح مبلغ ۵۰۰۰ ریال هدیه خواهد شد. رتبه دوم(مدال نقره): به ازای هر سوال صحیح مبلغ ۳۵۰۰ ریال هدیه خواهد شد. کاربر رتبه سوم(مدال برنز): به ازای هر سوال صحیح مبلغ ۲۰۰۰ ریال هدیه خواهد شد. به عنوان مثال: کاربر رتبه اول به ۷۰۰ سوال در این دوره زمانی پاسخ صحیح داده است، پاداش این کاربر ۷۰۰*۵۰۰۰ ریال می باشد، به این کاربر ۳۵۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد تعلق خواهد گرفت. تذکر: مسابقه نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر ۴ پاسخ اشتباه، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد. مهلت شرکت در جشنواره زمستانه: یکم فروردین ماه ۱۳۹۵

می پسندم (۶) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «جشنواره زمستانه کمپ ایران شروع شد»