جشنواره زمستانه کمپ ایران شروع شد


جشنواره زمستانه کمپ ایران شروع شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

تعداد بازدید : ۳۰۹

نویسنده : yarketab

در این جشنواره به سه کاربر برتر سایت که بیشترین پاسخ صحیح به مسابقات مختلف داده اند جوایز زیر براساس میزان پاسخ صحیح شان تعلق خواهد گرفت: کاربر رتبه اول(مدال طلا): به ازای هر سوال صحیح مبلغ ۵۰۰۰ ریال هدیه خواهد شد. رتبه دوم(مدال نقره): به ازای هر سوال صحیح مبلغ ۳۵۰۰ ریال هدیه خواهد شد. کاربر رتبه سوم(مدال برنز): به ازای هر سوال صحیح مبلغ ۲۰۰۰ ریال هدیه خواهد شد. به عنوان مثال: کاربر رتبه اول به ۷۰۰ سوال در این دوره زمانی پاسخ صحیح داده است، پاداش این کاربر ۷۰۰*۵۰۰۰ ریال می باشد، به این کاربر ۳۵۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد تعلق خواهد گرفت. تذکر: مسابقه نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر ۴ پاسخ اشتباه، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد. مهلت شرکت در جشنواره زمستانه: یکم فروردین ماه ۱۳۹۵


ارسال نظر برای «جشنواره زمستانه کمپ ایران شروع شد»