مسابقه کتابخوانی یک تیر و دو نشان


مسابقه کتابخوانی یک تیر و دو نشان

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

تعداد بازدید : ۳۸۳

نویسنده : ترنم یار مهربان خاوران

مسابقه کتابخوانی "یک تیر، دو نشان"

سوالات مسابقه از کتاب دانستنی های ازدواج استخراج شده است.

مهلت ثبت نام: 20 اردیبهشت 1396

محل ثبت نام: امور فرهنگی دانشکده ها

زمان آزمون: یکم خرداد 1396


ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی یک تیر و دو نشان»