مسابقه کتابخوانی یک تیر و دو نشان


مسابقه کتابخوانی یک تیر و دو نشان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

تعداد بازدید: ۱۱۹۴

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

مسابقه کتابخوانی "یک تیر، دو نشان"

سوالات مسابقه از کتاب دانستنی های ازدواج استخراج شده است.

مهلت ثبت نام: 20 اردیبهشت 1396

محل ثبت نام: امور فرهنگی دانشکده ها

زمان آزمون: یکم خرداد 1396

می پسندم (۲) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی یک تیر و دو نشان»