مسابقه کتابخوانی"تشنه تر از آب"


 مسابقه کتابخوانی"تشنه تر از آب"

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

تعداد بازدید: ۱۵۱۲

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

جهت دریافت فایل PDF مسابقه کتابخوانی تشنه تر از آب، کلیک نمایید.

آخرین مهلت شرکت در مسابقه /نمره قبولی

31شهریورلغایت 28 آبان 1396/ 8 از 10 نمره

جوایز:

نفر اول : کارت هدیه به ارزش 110 هزارتومان

نفر دوم : کارت هدیه به ارزش 90 هزارتومان

نفر سوم : کارت هدیه به ارزش 70 هزارتومان

جهت شرکت در مسابقه : ورود به مسابقه

#مسابقه کتابخوانی تشنه تر از آب #مسابقه کتابخوانی
می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای « مسابقه کتابخوانی"تشنه تر از آب"»