مسابقه کتابخوانی از قربان تا غدیر


مسابقه  کتابخوانی از قربان تا غدیر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

تعداد بازدید: ۲۳۹۵

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

واحد فرهنگی مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) به مناسبت عید غدیر وقربان مسابقه کتابخوانی برگزار مینماید.سوالات مسابقه از خطبه غدیر انتخاب شده و ،فایل پی دی اف کتاب در صفحه بارگزاری شده است

لطفاً پاسخ سوالات را همراه مشخصات به ایمیل مدرسه علمیه ی حضرت قاسم بن الحسن(علیهماالسلام) ارسال نمائید. farhangihgh313@gmail.com

نام ونام خانوادگی: نام شهر: شماره تماس:

زمان پاسخگویی تا20 شهریور))

دانلود کتاب منبع مسابقه

سؤال1) خداوند متعال در ضمن کدام آيه به پيامبر اکرم (صلوات ا... عليه) دستور اعلام خلافت اميرالمؤمنين (عليه السلام) را مي دهد؟

1) 3 ـ مائده

2) 55 ـ مائده

3) 67 ـ مائده

4) 126 ـ بقره

سؤال2) پيامبر اکرم (صلوات ا... عليه) بعد از 23 سال تبليغ ، هنگام اعلان ولايت اميرالمؤمنين (عليه السلام) از چه چيز نگراني داشتند؟

1) تعداد کم متقين

2) زيادي منافقين

3) دسيسه ملامت گران و اذيت کنندگان

4) همه موارد

سؤال3) پيامبر اکرم (صلوات ا... عليه) ...

1) مخالف علي، مورد رحمت خداوند قرار مي گيرد.

2) من بعضي از علوم خودم را به علي داده ام.

3) به امر خداوند، پس از من علي امام شماست.

4) من امام مبين هستم.

سؤال4) مخالفين اميرالمؤمنين (عليه السلام) :

1) در روز قيامت حسرت و افسوس خواهند داشت.

2) قدمهايشان مي لغزد.

3) شک کننده در او يا ائمه پس از او جهنمي خواهد بود.

4) همه موارد

سؤال5) قرآن، ...

الف ) ثقل اصغر است.

2) مامي توانيم باطن آنرا بفهميم.

3) تا روز قيامت از ائمه (عليهم السلام) جدا نمي شود.

4) از ائمه اطهار (عليهم السلام) خبر نمي دهد.

سؤال6) هرکس امامت اميرالمومنين و اولاد گرامش (عليهم السلام) را آگاهانه نپذيرد:

1) اعمالش بيهوده و باطل مي شود.

2) در آتش دوزخ ابدي خواهد بود.

3) عذاب بر آنها کاسته نمي شود.

4) همه موارد

سؤال7) .......... در باره اميرالمؤمنين (عليه السلام) است.

1) سوره والعصر

2) آيه اليوم اکملت لکم دينکم ...

3)آيه 12سوره يس: و دانش هر چيز را در امام روشنگر برشمرده ايم.

4) همه موارد

سؤال8) پيامبر اکبر (صلوات ا... عليه) در رابطه بعد از وفات خود،... را اعلام فرمودند.

1) شادي و اميدواري به آينده

2)نگراني از بازگشت مردم به جاهليت

3) پيشرفت جهان اسلام

4) تبعيت تمام مردم از اميرالمومنين (عليه السلام)

سؤال9) پيامبر اکرم (صلوات ا... عليه) نسبت به کساني که پس از ايشان جانشيني را بنا حق بدست مي گيرند، فرمودند:

1) آنها مردم را به آتش مي خوانند.

2) خداوند و من از آنها بيزاريم.

3) آنها و يارانشان در بدترين جاي جهنم خواهند بود.

4) همه موارد

سؤال10) پيام ولايت اميرالمؤمنين (عليه السلام) را بايد ..... به ..... و ..... به ..... تا روز قيامت برسانند.

1) مؤمنين به کفار ـ پدران به فرزندان

2) حاضرين به غائبين ـ پدران به فرزندان

3) دوستان به غريبه ها ـ غريبه ها به بيدينان

4) حاضرين به غائبين ـ غائبين به اجتماع

سؤال11) چرا مردم بايد از اميرالمومنين (عليه السلام) اطاعت نمايند :

1) اميرالمومنين همه دستورات خداوند را بدرستي مي دانند.

2) اطاعت از ايشان باعث سلامت و هدايت مي شود.

3) اميرالمومنين و فرزندان گراميشان صراط مستقيم هستند.

4) همه موارد

سؤال12) دوستان اميرالمومنين (عليه السلام) :

1)با اقوام بي دين ، دوستي مي کنند.

2) گاهي ترديد به دل راه مي دهند.

3) در بهشت بي حساب روزي داده مي شوند.

4) در نهان از عذاب الهي نمي ترسند.

سؤال13) حضرت مهدي (عجل ا.... فرجه)، ...

1) بر تمام اديان پيروز مي شوند.

2)در ابتدا همه مشرکين را مي کشند.

3) نور و نورانيت نزد ايشان و بقيه مذاهب يافت مي شود.

4) ايشان و بقيه مذاهب ، همگي حق و صحيح هستند.

سؤال14) در بيعت روز غدير، ...

1) مردم فقط با اميرالمومنين (عليه السلام) بيعت کردند.

2) مردم با خداوند بيعت نکردند.

3) شكستن آن بيعت، با عبادات ديگر، قابل جبران بود.

4) کساني که به آن پيمان استوار ماندند ، خداوند اجر بزرگي به آنان لطف خواهد نمود.

سؤال15) کسانيکه به حج مشرف مي شوند، ...

1) فقير مي شوند.

2) هزينه هاي سفر جبران نمي شود.

3) بسيار خوبست که با دانش عميق به زيارت رفته و با تصميم به باز ايستادن از گناهان برگردند.

4) گناهان گذشته ممکن است آمرزيده شود.

سؤال16) مهمترين امر به معروف و نهي از منکر .... است.

1)امر به نماز

2) امر به جهاد

3) تبليغ فضائل اميرالمومنين (عليه السلام)

4)تبليغ امامت اميرالمومنين و نهي از مخالفت با ايشان

سؤال17) تعهد مردم با پيامبر اکرم (صلوات ا.... عليه و آله) شامل.......... است.

1) بيعت با اميرالمومنين (عليه السلام)، باقلب، جان، زبان و دست

2) عدم تغيير ، شک و نقض بيعت

3) رساندن پيام ايشان به دور و نزديک از فرزندان و بستگان

4) همه موارد

#مسابقه کتابخوانی از قربان تا غدیر #مدرسه علمیه ی حضرت قاسم بن الحسن #سوالات مسابقه کتابخوانی از قربان تا غدیر
می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی از قربان تا غدیر »