بحران کتاب و کتاب‌خوانی به گواه آمار


بحران کتاب و کتاب‌خوانی به گواه آمار

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تعداد بازدید: ۱۱۵۱

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

آمارهای منتشر شده از سوی خانه کتاب نشان می دهد شمارگان متوسط کتاب در چهارماه نخست، ۱۳۲۶ نسخه بوده است که این عدد، نگران کننده و موید وضعیت نامناسب مطالعه و بازار کتاب در کشور است.

مطابق با اطلاعات رسمی حوزه نشر که به صورت ماهانه از سوی خانه کتاب منتشر می شوند، آمار تفکیک شده نوبت های چاپی کتاب در این چهارماه و در تقسیم بندی های موضوعی، در جدول زیر دسته بندی شده است:

چنانچه در جدول بالا مشخص است، مجموع نوبت های چاپی در چهارماه نخست، ۲۴ هزار و ۷۸۸ نوبت است و کتاب های حوزه ادبیات با چهار هزار و ۶۱۴ نوبت و کتاب های حوزه کلیات با ۳۹۵ نوبت، بیشترین و کمترین نوبت های چاپی را در چهارماه اخیر به خود اختصاص داده اند.

با تفکیک آمار چاپ اولی ها از تجدید چاپی ها، به جدول زیر می رسیم که مطابق با آن در چهارماه اول امسال، ۱۵ هزار و ۸۳۶ عنوان کتاب برای اولین بار منتشر شده اند و هشت هزار و ۹۸۴ نوبت تجدید چاپ ثبت شده است.

با بررسی شمارگان کل و شمارگان متوسط کتاب در ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه، نتایج زیر از اطلاعات خانه کتاب استخراج شده اند که مطابق با آن، بیشترین شمارگان کل با عدد نه میلیون و ۶۶۵ هزار و ۱۹۹ نسخه مربوط به اردیبهشت ماه و بیشترین شمارگان متوسط با عدد یک هزار و ۵۸۷ نسخه مربوط می شود به فروردین ماه.

چنانچه در جدول زیر قابل رویت است، شمارگان متوسط کتاب در چهارماه اخیر، عدد هزار و ۳۲۶ نسخه است که عدد نگران کننده ای به شمار می آید؛ عددی که موید وضعیت نامناسب مطالعه در کشور است و تازه باید در نظر داشته باشیم آمار کتاب های کمک درسی نیز در این تحلیل آماری، دخالت داده شده است.

و در پایان، بهای متوسط کتاب را در چهارماه اخیر در جدول زیر می بینید:

اگرچه اطلاعات منتشر شده در این گزارش مربوط به چهارماه اول سال است اما به هر تقدیر ثابت می کند بازار کتاب در کشور به فراخور تمایل پایین جامعه به تهیه و خواندن کتاب، دچار رکود است.

در چنین شرایطی به نظر می رسد مسئولان امر باید در کنار اقدامات حمایتی در بازار کتاب، فکری اساسی برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی در جامعه؛ خصوصا درمیان کودکان و نوجوانان بکنند چراکه هربازاری با مشتری هایش معنا می شود.

منبع: سلماس

می پسندم (۵) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «بحران کتاب و کتاب‌خوانی به گواه آمار»