قوانینی ساده و کوچک برای جلوگیری از اتلاف وقت و گسترش کتابخوانی


قوانینی ساده و کوچک برای جلوگیری از اتلاف وقت و گسترش کتابخوانی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

تعداد بازدید: ۹۷۳

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

دوست خوبم شاهین کلانتری پستی با عنوان چگونه وقت بدزدم ؟نوشته و گفته است به جای دزدی نباید بگذاریم وقتمان را بدزدند.

من فکر میکنم شاید بتوانیم گاهی وقت را هم بدزدیم مثلا چند قاعده و قانون برای خودمان وضع کنیم.

قوانینی ساده و کوچک مانند قوانین زیر: ۱- یک کتاب با حجم کم داشته باشیم که مخصوص داخل کیفمان باشد و هرجا غیرمنتظره و یا به هر شکل دیگر گیر کردیم سریع آن را بخوانیم. ۲- اگر کارمند هستیم ممکن است سرکار بین ساعات کاری وقتمان آزاد شود وقتی که از قبل مشخص نبوده آزاد باشد یا نه، یک کتاب برای این زمان داشته باشیم. ۳- یک کتاب را هم بگذاریم برای زمانهایی که بسیار خسته ایم و فکر میکنیم ذهنمان واقعا هیچ چیزی نمیکشد اما آن کتاب قضیه اش فرق میکند درست مال همان موقع است.

اینگونه شاید به ترویج کتابخوانی هم کمک کنیم و دیگران با دیدن قیافه کتابخوان ما تشویق شوند حتی از روی کنجکاوی هم شده سرکی به کتابی بکشند.

منبع

می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «قوانینی ساده و کوچک برای جلوگیری از اتلاف وقت و گسترش کتابخوانی»