برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان پیامدهای حجاب ویژه دهه کرامتارسال نظر برای «برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان پیامدهای حجاب ویژه دهه کرامت »