عکس؛ پویش کتابخوانی «چهارشنبه‌های کتاب» در فرهنگ‌سرای تهران


عکس؛ پویش کتابخوانی «چهارشنبه‌های کتاب» در فرهنگ‌سرای تهران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

تعداد بازدید: ۱۲۵۴

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

می پسندم (۴) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «عکس؛ پویش کتابخوانی «چهارشنبه‌های کتاب» در فرهنگ‌سرای تهران »