نامه ای به امام زمان عزیز و بزرگوارم


نامه ای به امام زمان عزیز و بزرگوارم

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

تعداد بازدید: ۱۱۴۰

ثبت کننده: مراد قشقائی نژاد

ای آبِ ناب ! رودخانه ها عطش دیدار تو را دارند و در بستر انتظار به سوی دریای ظهور تو شتابان اند. قامتی به استواری کوه، دلی به بی کرانگی دریا، طراوتی به لطافت سبزینه ها، سینه ای به فراخی آسمان ها و صمیمیتی به گرمی خورشید می خواهد تا بشود تو را خواند و کاروان دل ها را به منزلگاه امید کشاند. این همه را که اندکی بیش نیست، از دل شکسته ترین منتظران تاریخ دریغ مدار که ظهور تو اجابت دعای ماست .

#نامه ای به امام زمان عزیز و بزرگوارم #مسابقه نامه ای به امام زمان عزیز #دلنوشته به امام زمان عج
می پسندم (۱۹) نمی پسندم (۱۴)

ارسال نظر برای «نامه ای به امام زمان عزیز و بزرگوارم»