نامه ای به امام زمان عزیز و بزرگوارم


آقا جان چه افتخار بزرگیست که دل هایمان به حرمت آمدن شما با هم پیوند می خورند و یکی می شوند.

چه سعادت عظیمی است با مهری که به امام خوبی هایمان داریم .

مدینه فاضله ما ، جمکران شماست آقا جان. آمدن تان ادامه راه الهی همه خوبان عالم است.

پس با شما ای حضرت جانان عهدی دوباره می بندیم که ما هم ادامه دهنده مسیر مهرگستر مهدوی یتان باشیم.

#نامه ای به امام زمان عزیز و بزرگوارم #مسابقه آنلاین #مسابقه آنلاین نامه ای به امام زمان(عج) #نامه ای به امام زمان(عج)
می پسندم (۱۹) نمی پسندم (۱۴)

ارسال نظر برای «نامه ای به امام زمان عزیز و بزرگوارم»