سفر اربعین


سفر اربعین

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

تعداد بازدید: ۷۶۲

ثبت کننده: حسن کرامتی

سفراربعین خیلی باصفا ومعنوی است وخدمت کردن به زائران امام حسین توفیق بزرگی است که در طول عمر انسان روزی انسان می گردد وباید حداکثر سعی وتلاش را کرد تا مورد قبول واقع بشود چون ممکن است دوباره فرصت نشود به اربعین رفت وشفاعت از ایشان را طلب کرد

#مسابقه دلنوشته #مسابقه دلنوشته از خاطرم نمی رود
می پسندم (۱) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «سفر اربعین»