مسابقه اولین ها شماره ۱


اولین ها در موارد مختلف


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۲۴
مجموع جوایز: ۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۳.۱۸۶۷

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- عاطفه خدمتلو ، جایزه: ۴۰۰۰ تومان


#مسابقه اولین ها #مسابقه جایزه دار

ارسال نظر برای «مسابقه اولین ها شماره ۱»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات قرآنی

مسابقه اطلاعات قرآنی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.