مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶


جهت تهیه کتاب می توانید با شماره۰۹۱۲۵۴۲۰۴۱۶تماس بگیرید


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۲۶
مجموع جوایز: ۴۵,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۳.۳۵

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- رضاصادقی ، جایزه: ۴۵۰۰ تومان


#مسابقه اطلاعات قرآنی شماره۶

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات قرآنی

مسابقه اطلاعات قرآنی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.