مسابقه اطلاعات تاریخی یک


با شرکت در مسابقه اطلاعات تاریخی خود را محک بزنید


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۲۲
مجموع جوایز: ۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۲.۶۹۲۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- فاطمه خدمتلو ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان


#مسابقه اطلاعات تاریخ #مسابقه اطلاعات تاریخی یک

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات تاریخی یک»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات قرآنی

مسابقه اطلاعات قرآنی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.