مسابقه اطلاعات تاریخی یک


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
مهلت شرکت : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
مجموع جوایز : ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱
نتیجه ارزیابی: ۲.۶۹۲۳

با شرکت در مسابقه اطلاعات تاریخی خود را محک بزنیدمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- فاطمه خدمتلو ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال


#مسابقه اطلاعات تاریخ #مسابقه اطلاعات تاریخی یک

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات تاریخی یک»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : زنجان
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۲۱
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۴۰
رتبه در سایت : ۱۰۴
تعداد پاسخ صحیح : ۳۱۹ از ۵۹۱ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده: