مسابقه مرحله اول-دعبل و زلفا


این مسابقه ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند می باشد


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱۴
مجموع جوایز: ۱,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۴.۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.ارسال نظر برای «مسابقه مرحله اول-دعبل و زلفا»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه 2

مسابقه 2

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه a

مسابقه a

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.