مسابقه دانستی های عمومی آبان


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱
امتیاز کاربران: ۳.۱۳۶

مسابقه دانستی های عمومی آبان

در این مسابقه اطلاعات عمومی شما واکاوی شده و میزان اطلاعات عمومی شما محک زده خواهد شداین مسابقه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید تا آنها نیز با شرکت در مسابقه اطلاعات خود را محک بزنند.مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - حسن ، جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


#مسابقه اطلاعات عمومی #مسابقه دانستنی های علمی #مسابقه اطلاعات علمی #مسابقه اطلاعات تاریخی #مسابقه دانستنی های پزشکی #مسابقه اطلاعات کشاورزی

ارسال نظر برای «مسابقه دانستی های عمومی آبان»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
استان : تهران
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۵
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۶
رتبه در سایت : ۶۸۷
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۷۲ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه گل شناسی

مسابقه گل شناسی

جایزه : ۹۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

: : :

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

جایزه : ۹۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا

جایزه : ۲۲۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.