مسابقه دانستی های عمومی آبان


در این مسابقه اطلاعات عمومی شما واکاوی شده و میزان اطلاعات عمومی شما محک زده خواهد شداین مسابقه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید تا آنها نیز با شرکت در مسابقه اطلاعات خود را محک بزنند.


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱۰۸
مجموع جوایز: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۳.۱۳۶

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- حامد نصیری ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان


#مسابقه اطلاعات عمومی #مسابقه دانستنی های علمی #مسابقه اطلاعات علمی #مسابقه اطلاعات تاریخی #مسابقه دانستنی های پزشکی #مسابقه اطلاعات کشاورزی

ارسال نظر برای «مسابقه دانستی های عمومی آبان»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

جایزه : ۹۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا

جایزه : ۲۲۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه گل شناسی

مسابقه گل شناسی

جایزه : ۹۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.