مسابقه دانستی های عمومی آبان


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱
امتیاز کاربران: ۳.۱۳۶

مسابقه دانستی های عمومی آبان

در این مسابقه اطلاعات عمومی شما واکاوی شده و میزان اطلاعات عمومی شما محک زده خواهد شداین مسابقه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید تا آنها نیز با شرکت در مسابقه اطلاعات خود را محک بزنند.مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - hasan1319 ، جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


#مسابقه اطلاعات عمومی #مسابقه دانستنی های علمی #مسابقه اطلاعات علمی #مسابقه اطلاعات تاریخی #مسابقه دانستنی های پزشکی #مسابقه اطلاعات کشاورزی

ارسال نظر برای «مسابقه دانستی های عمومی آبان»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
استان : تهران
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۵
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۶
رتبه در سایت : ۷۷۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۷۲ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده: