مسابقه کتابخوانی رویای نیمه شب - مرحله دوم


این مسابقه در سطح دانشگاهی و به صورت اختصاصی برگزار می گردد


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۳
مجموع جوایز: ۱,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#مسابقه کتابخوانی رویای نیمه شب

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی رویای نیمه شب - مرحله دوم»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی

مسابقه کتابخوانی وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی گرامیداشت هفته خوابگاهها

مسابقه کتابخوانی گرامیداشت هفته خوابگاهها

جایزه : ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت

جایزه : ۹۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.