مسابقه رویای نیمه شب - مرحله اول


مسابقه به صورت دانشگاهی برگزاری شده و خصوصی می باشد


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۳۳
مجموع جوایز: ۱۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱۰
نتیجه ارزیابی: ۲.۶۸

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.ارسال نظر برای «مسابقه رویای نیمه شب - مرحله اول»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی

مسابقه کتابخوانی وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی گرامیداشت هفته خوابگاهها

مسابقه کتابخوانی گرامیداشت هفته خوابگاهها

جایزه : ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت

جایزه : ۹۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.