مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان)


نوجوانی دومین مرحله رشد سریع انسان است در این مرحله تغییرات مختلفی در بدن و حلق و خوی نوجوان رخ می دهد و این تغییرات نیازهای جدیدی را در او ایجاد می کند تغذیه مناسب در برآوردن نیازهای جدید نقش مهمی دارد.با پشت سر گذاشتن دوران بزرگسالی خصوصیات جسمانی نیز تغییر می کند و سوخت و ساز بدن به تدریج کم می شود و بدن نیز به انرژی کم تری نیاز خواهد داشت.یک سوالکدام قسمت سیب زمینی و پیاز مواد سمی دارد؟


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
مجموع جوایز: ۱۴۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲
نتیجه ارزیابی: ۳.۲۵

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- احسان طالبی ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان

۲- عصمت جعفرپور ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده #

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.