مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم)


تو همان خدای نامحدودی هستی که در اندیشه ها نگنجی تاچگونگی ذات تو را درک کنند.نیایش امیرالمومنینخدایا! تو سزاوار ستایش های نیکو،و بسیار و بیشمار تو را ستودن اگر تو را آرزو کنند پس بهترین آرزویی، و اگر به تو امید ببندند، بهترین امیدی.خدایا! درهای نعمت بر من گشودی که زبان به مدح غیر تو نگشایم، و بر این نعمت ها غیر از تو را ستایش نکنم، و زبان را در مدح نومید کنندگان، و آنان که مورد اعتماد نیستند باز نکنم. خداوندا! هر ثناگویی از سوی ستایش شده پاداشی دارد، به تو امید بستم که مرا به سوی ذخائر رحمت و گنج های آمرزش آشنا کنی. خدایا! این بنده توست که تورا یگانه می خواند، توحید و یگانگی تو را سزاست،و جز تو کسی را سزاوار این ستایش ها نمی داند.


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۷۸
مجموع جوایز: ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲
نتیجه ارزیابی: ۱

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- میرمهدی موسوی اصل ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان

۲- محمدصادق ملااحمدی ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان


#نهج البلاغه #آشنایی با نهج البلاغه #مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم)

ارسال نظر برای «مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۳ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه 2

مسابقه 2

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه a

مسابقه a

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.